+48 510 987 498

Działania eventowe, czy regularne? Które wybrać?

17 listopada 2019 / Bez kategorii, Wellness
Najlepsze programy wellness to odpowiednia strategia, planowanie i dobór usług w zależności od celów i budżetu, dzięki czemu poprawia się komunikacja, a ciągłość działań zwiększa zaangażowanie i pozwala mierzyć efekty i progresję.

Poniższy podział wynika z doświadczenia i klasyfikacji usług które udało się wdrożyć w firmach. Od najpopularniejszych, po wsparte technologią i możliwością skalowania, do najbardziej zoptymalizowanych kosztowo.

1. Podczas procesu decyzyjnego w firmach współpracujących staramy się doradzić na każdym etapie dzieląc działania na:

  • Eventowe –  warsztaty/wykłady/webinary/pokazy/konkursy/konsultacje indywidualne
  • Regularne – stretching z edukacją zdrowia/masaże/coaching online przez chat/newslettery edukacyjne/kontent video o zdrowiu

a) Działania eventowe mają charakter akcyjny i zadanie zainteresowania pracowników konkretnym tematem. Mogą służyć również poprawie świadomości. Przykładem może być wykład nt. “Zdrowia kobiet” który ma za zadanie zwiększyć zaangażowanie kobiet w programie wellness danej organizacji. Inne rodzaje działań mających charakter eventowy to konsultacje ze specjalistami, pomiary biometryczne.

b) Usługi regularne wpływają na edukację i motywację, która jest kluczowa do zmiany nawyków. Dzięki innemu charakterowi mają realny wpływ na budowanie zdrowych nawyków stylu życia. Najpopularniejsze to stretching z edukacją zdrowia przy biurkach 15 min. sesje, masaże 15 min. w miejscu pracy, ekskluzywny kontent video/newsletter wewnętrzny w firmie oraz dostęp przez aplikację – chat do specjalistów z czterech kluczowych obszarów zdrowia.

Inny sposób to podział ze względu na koszt usługi/os.

– Niskokosztowe (grupowe lub online)  będą zajęcia jak stretching z edukacją gdzie koszt jednej sesji na pracownika wynosi ok 3-5 zł. Wykłady/warsztaty gdzie przy średniej frekwencji 20 os. Koszt wyniesie ok. 16 zl./os./15 min. Inne to przede wszystkim usługi online jak coaching z ekspertami fizjoterapii, treningu, dietetyki, psychologii-coachingu przez autorską aplikację chat. Koszt takiej usługi to ok. 5-10 zł. Za jedną indywidualną odpowiedź na nurtujące pytania pracowników. Webinary edukacyjne z ekspertami gdzie koszt na jednego widza za 15 min. wynosi ok 5-10 zł.

– Pozostałe usługi mające charakter indywidualny, i są świadczone w biurze to:

Konsultacje indywidualne 15 min. Ze specjalistą np. dietetykiem-trenerem-fizjoterapeutą, masaże biurowe. Koszt powyższych usług to ok 25-35 zł./os.

Rekomendowane rozwiązanie które pozwoli zbudować w pierwszy roku program wellness na poziomie „pierwszej ligi krajowej” to wybranie jednego eventu na każdy kwartał oraz dobranie minimum jednej usługi regularnej np. stretching z edukacją lub masaże które będą prowadzone w każdym tygodniu lub minimum w każdym miesiącu. Taka struktura roczna pozwoli na ciągłe wsparcie motywacji członków zespołu, poprawę świadomości i mierzenie podstawowych KPI.