+48 510 987 498

Co składa się na koszty przykładowego programu Wellness?

17 listopada 2019 / Bez kategorii, Wellness

Oprócz usług profilaktyki zdrowia (konsultacje, wykłady, masaże, zajęcia grupowe), przygotowane zostały artykuły i infografiki do wsparcia komunikacji, video employer brandingowe, fotobudka dla pracowników z akcesoriami zdrowia, stoiska z owocami.

2. Powyższe dane pochodzą z obsługi 6700 osób.

Średni koszt usług na jednego członka zespołu wyniósł 26,7 zł. Stopień wykorzystania usług które zostały zakontraktowane – 96%

3. Rozbicie wykorzystania poszczególnych usług:

469 osób – wykłady

800 osób –  konsultacje treningowo-żywieniowe z pomiarem 15 min.os.

1822 osób – masaże 15 min. 

1043 – zdjęcia (employer branding) 

15000 – rozdane owoce (ok. 200 g./os.)

2600 osób – udział w  stretchingu biurowym