+48 510 987 498

Wellness // Category

Category based archive
17 Lis

W tej części raportu chcemy podzielić się naszym doświadczeniem z współpracy w okresie 8 lat z ponad 40 firmami dla których zrealizowaliśmy program/eventy typu wellness.  Poniżej przedstawiamy 5 przedziałów budżetowych w jakich mieściły się firmy:

Pierwszy poziom: do 10 zł./członka zespołu/mc.  

(pozwala na realizację jednego dużego eventu, lub działań grupowych typu stretching z edukacją dwa razy w miesiącu)

Drugi poziom: 11-25 zł./os./mc.

(pozwala na realizację raz w miesiącu usługi spersonalizowanej/indywidualnej lub 4-6 razy w miesiącu usług grupowych)

Trzeci poziom: 26-50 zł./os./mc. 

Pozwala zrealizować 1-2 usług spersonalizowanych jak Konsultacje ze specjalistą lub masaże, lub zajęcia grupowe w każdym tygodniu plus jedna usługa spersonalizowana w każdym miesiącu.

Czwarty poziom: 51-75 zł./os./mc. Pozwala realizować kompleksowy program wellness gdzie oprócz regularnych działań grupowych, członkowie zespołu mają możliwość w każdym miesiącu wykorzystać usługę indywidualną oraz wziąć udział w warsztacie/wykładzie raz na kwartał.

Piąty poziom: 76-100 zł./os./mc. 

Z którym spotkaliśmy się tylko w 2 firmach dotychczas to możliwość od 30-60 min. usług indywidualnych dla członków zespołu – miesięcznie. Regularne usługi grupowe co tydzień, warsztaty co kwartał oraz employer branding firmy (nagrody, wideo, zdjęcia, udział w eventach sportowych) lub działania typu CSR + wellbeing np. Regularne treningi/eventy sportowe w których może wziąć udział każdy pracownik firmy, oraz mieszkańcy miasta, a jest sponsorowany przez firmę tak jak to realizuje np. PKO BP (inicjatywa Biegam Bo Lubię).

17 Lis

Cele i wymogi stawiane przed programami wellness w firmach:

 

Podczas spotkań nt. programów well being pojawia się chęć zrealizowania wielu celów i interesów firmy. Główny cel którym jest poprawa profilaktyki zdrowia i samopoczucia pracowników, który długofalowo ma wpłynąć na produktywność, zmniejszenie absencji w pracy, liczbę dni chorobowych oraz poprawę retencji.

Dodatkowe wyzwaniem są cele związane z udowodnieniem zwrotu z inwestycji, zadowolenie uczestników w programie, poprawa wizerunku firmy na rynku pracodawców, wizerunek zespołów HR, CSR, komunikacji i marketingu. Zmieszczenia się w dość mocno ograniczonym budżecie związanym z ostrożnością, planowaniem, innowacją i małym doświadczeniem w obszarze wellness w Polsce.

Chcąc zrealizować jak najwięcej celów z długiej listy musimy się liczyć z mocnym rozproszeniem zasobów, komunikacją, oraz ilością zadań dla zespołów wew. firmy, co może skończyć się brakiem zadowalających rezultatów w kilku obszarach.

Z naszych doświadczeń wynika że najlepiej byłoby postawić na stworzenie trzonu programu np. rocznego i wybranie jednego KPI który będzie można mierzyć co roku przez prostotę i łatwość pozyskania danych (ilość osób które korzystają z usług w programie, współczynnik oceny jakości/satysfakcji z programu badany ankietami NPS). W ramach szkieletu programu i znajomości budżetu dobranie usług które mogą być świadczone regularnie np. raz w miesiącu oraz działań akcyjnych np. 2-4 eventy w roku służące budowaniu świadomości i generujące kontent do celów PR i marketing.

Najwyższe wskaźniki zaangażowania zespołu w programie rocznym jakie udało się nam osiągnąć to 70% osób aktywnych w programie dla firmy zatrudniającej (250-500 osób). Najwyższy poziom oceny satysfakcji z programu wellness jaki osiągnęliśmy na podstawie ankiet typu NPS to 9.12 w skali 1-10. Program trwa w badanej firmie od 5 lat.

Jeśli mają Państwo propozycję innych KPI i sposobu pozyskania danych w programach wellness będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się doświadczeniem i pomysłami.

17 Lis
Najlepsze programy wellness to odpowiednia strategia, planowanie i dobór usług w zależności od celów i budżetu, dzięki czemu poprawia się komunikacja, a ciągłość działań zwiększa zaangażowanie i pozwala mierzyć efekty i progresję.

Poniższy podział wynika z doświadczenia i klasyfikacji usług które udało się wdrożyć w firmach. Od najpopularniejszych, po wsparte technologią i możliwością skalowania, do najbardziej zoptymalizowanych kosztowo.

1. Podczas procesu decyzyjnego w firmach współpracujących staramy się doradzić na każdym etapie dzieląc działania na:

  • Eventowe –  warsztaty/wykłady/webinary/pokazy/konkursy/konsultacje indywidualne
  • Regularne – stretching z edukacją zdrowia/masaże/coaching online przez chat/newslettery edukacyjne/kontent video o zdrowiu

a) Działania eventowe mają charakter akcyjny i zadanie zainteresowania pracowników konkretnym tematem. Mogą służyć również poprawie świadomości. Przykładem może być wykład nt. “Zdrowia kobiet” który ma za zadanie zwiększyć zaangażowanie kobiet w programie wellness danej organizacji. Inne rodzaje działań mających charakter eventowy to konsultacje ze specjalistami, pomiary biometryczne.

b) Usługi regularne wpływają na edukację i motywację, która jest kluczowa do zmiany nawyków. Dzięki innemu charakterowi mają realny wpływ na budowanie zdrowych nawyków stylu życia. Najpopularniejsze to stretching z edukacją zdrowia przy biurkach 15 min. sesje, masaże 15 min. w miejscu pracy, ekskluzywny kontent video/newsletter wewnętrzny w firmie oraz dostęp przez aplikację – chat do specjalistów z czterech kluczowych obszarów zdrowia.

Inny sposób to podział ze względu na koszt usługi/os.

– Niskokosztowe (grupowe lub online)  będą zajęcia jak stretching z edukacją gdzie koszt jednej sesji na pracownika wynosi ok 3-5 zł. Wykłady/warsztaty gdzie przy średniej frekwencji 20 os. Koszt wyniesie ok. 16 zl./os./15 min. Inne to przede wszystkim usługi online jak coaching z ekspertami fizjoterapii, treningu, dietetyki, psychologii-coachingu przez autorską aplikację chat. Koszt takiej usługi to ok. 5-10 zł. Za jedną indywidualną odpowiedź na nurtujące pytania pracowników. Webinary edukacyjne z ekspertami gdzie koszt na jednego widza za 15 min. wynosi ok 5-10 zł.

– Pozostałe usługi mające charakter indywidualny, i są świadczone w biurze to:

Konsultacje indywidualne 15 min. Ze specjalistą np. dietetykiem-trenerem-fizjoterapeutą, masaże biurowe. Koszt powyższych usług to ok 25-35 zł./os.

Rekomendowane rozwiązanie które pozwoli zbudować w pierwszy roku program wellness na poziomie „pierwszej ligi krajowej” to wybranie jednego eventu na każdy kwartał oraz dobranie minimum jednej usługi regularnej np. stretching z edukacją lub masaże które będą prowadzone w każdym tygodniu lub minimum w każdym miesiącu. Taka struktura roczna pozwoli na ciągłe wsparcie motywacji członków zespołu, poprawę świadomości i mierzenie podstawowych KPI.

 

17 Lis

Oprócz usług profilaktyki zdrowia (konsultacje, wykłady, masaże, zajęcia grupowe), przygotowane zostały artykuły i infografiki do wsparcia komunikacji, video employer brandingowe, fotobudka dla pracowników z akcesoriami zdrowia, stoiska z owocami.

2. Powyższe dane pochodzą z obsługi 6700 osób.

Średni koszt usług na jednego członka zespołu wyniósł 26,7 zł. Stopień wykorzystania usług które zostały zakontraktowane – 96%

3. Rozbicie wykorzystania poszczególnych usług:

469 osób – wykłady

800 osób –  konsultacje treningowo-żywieniowe z pomiarem 15 min.os.

1822 osób – masaże 15 min. 

1043 – zdjęcia (employer branding) 

15000 – rozdane owoce (ok. 200 g./os.)

2600 osób – udział w  stretchingu biurowym

17 Lis

1. Badania potrzeb pracowników w zakresie wellness które wykonaliśmy potwierdzają tezę. Zespoły biurowe w Warszawie, Lublinie, czy innych miastach są bardzo podobne i dotyczą: 

a) problemów z brakiem ruchu
b) z odżywianiem
c) z nadmiernym stresem
d) regeneracją organizmu – jakością snu
e) brakiem czasu na zadbanie o siebie
f) niskim poziomem wiedzy praktycznej i świadomości o wadze profilaktyki zdrowia

2. Grupy wiekowe wskazują różne kluczowe problemy w których oczekują wsparcia 

a) osoby w wieku 25-35 lat – stres
b) osoby 36-45 – sen
c)  46-55 – niska aktywność fizyczna
d) grupa >55 lat – sumarycznie w 4 obszarach deklaruje najlepsze wyniki w porównaniu z innymi

3. Sumarycznie wysoki poziom stresu był najczęściej wskazywanym problemem, następnie odżywianie, niska aktywność fizyczna, oraz sen

4.  Zaangażowanie zespołów podczas świadczonych usług:

Od najwyższego:
a) 15 min. Stretching przy biurkach z edukacją zdrowia (60% obecnych pracowników skorzystało aktywnie) –  4 krotnie większa ilość osób niż na masażach i konsultacjach
b) 15 min. masaż biurowy ( ponad 80% dostępnych slotów czasowych wykorzystanych) – statystyki na ponad 10 000 masaży
c) 15 min. konsultacje indywidualne trener-dietetyk (ok. 70% zespołu) – ponad 5000 konsultacji
d) 90 min. wykład/warsztat o tematyce zdrowia (średnia frekwencja ok 24 osób) – ponad 50 wykładów
e) 30 min. zajęcia grupowe w wyznaczonej sali firmowej lub plenerze (np. joga, bieganie itd.) – średnia frekwencja ok 10 osób – ponad 100 treningów