+48 510 987 498

trener // Tag

Tag based archive
07 Maj

Znaczenie zawodu trenera personalnego wzrasta z roku na rok, w dużej mierze dzięki dużemu popytowi na usługi związane z fitnessem. Dziedzina ta rozwija się również dzięki różnorodnym i przynoszącym satysfakcję możliwościom kariery zawodowej dla profesjonalnych trenerów personalnych. Przyczyną jest też wzrost problemów związanych z chorobami cywilizacyjnymi oraz wzrost otyłości w społeczeństwie.